ค่ายธรรมะ ประจำปี2562

ที่ 5สิงหาคม 2562 ท่านผู้อำนวยการธงชัย นนทสี เป็นประธานฝ่ายฆารวาส เปิดโครงการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา และวัฒนธรรม ( ค่ายธรรมะ ) เรื่องการปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี ซึ่งจัดโครงการตั้งแต่ วันที่ 5 - 9 สิงหาคม 2562 นักเรียนระดับชั้นอนุบาล - มัธยมศึกษา ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล๓(สระกระเทียม)

เว็บไซต์ทางการศึกษา